Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 6 lipca 2015 r.


Zamawiający:

Powiat Zambrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Numer ogłoszenia: 86093 - 2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego – część II zamówienia

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego w części II, zwane dalej „postępowaniem” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego w części II wpłynęła oferta złożona przez:

PZU S.A. Region Centralny Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Białymstoku, ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok

Uzasadnienie

Cena oferty przewyższa kwotę szacunku, który zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia