Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Nr sprawy: OR.272.7.2015

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam do złożenia oferty na Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie

1.            Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2015 r.

2.            Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3.            Wymagane załączniki

  1. Kserokopia uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  2. wniosek ofertowy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, p. 125, do dnia 15.05.2015r. do godziny 10:00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ireneusz Ślesiński – Sekretarz Powiatu Zambrowskiego, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30, fax. 86 271 20 92, e-mail:

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (św. energetyczne przedmiot zamówienia.docx)św. energetyczne przedmiot zamówienia.docx 12 kB
Download this file (wniosek ofertowy.docx)wniosek ofertowy.docx 14 kB