Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Znak sprawy: GK.272.1.2015

 


 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczące postępowania GK.272.1.2015 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych.
Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na: „na wykonanie prac geodezyjnych:

a) Zadanie 1: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków7 obrębów z gminy Szumowo,

b) Zadanie 2: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne złożonych zostało 9 ofert, które uzyskały następującą punktację:

1. Oferta Nr 1 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Białymstoku Spółka z o.o. 15-225 Białystok, ul. Grottgera 14A, cenę brutto za zad. 1. 198030,00 zł, zad. 2. 138990,00zł okres gwarancji po 5 lat, punkty za zad. 1 – 74,13, za zadanie 2 – 83,82.
2. Oferta Nr 2 - LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno Projektowe Spółka z o.o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, cenę brutto za zad. 1. 372800,70zł, zad. 2. 391748,85zł okres gwarancji po 4 lata, , punkty za zad. 1 – 42,06, za zadanie 2 – 34,19.
3. Oferta Nr 3 - InterTim Sp. z o.o. , 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85 B/IV, cenę brutto za zad. 1. 164456,00zł, zad. 2. 171100,00zł okres gwarancji po 3 lata, punkty za zad. 1 – 83,22, za zadanie 2 – 65,66.
4. Oferta 4 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140. cenę brutto za zad. 1. 442800,00zł, zad. 2. 393600,00zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 38,68, za zadanie 2 – 36,07,
5. Oferta 5 - Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1, cenę brutto za zad. 1. 149494,20zł, zad. 2. 177046,20zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 94,95, za zadanie 2 – 67,95.
6. Oferta 6 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geokart Łomżyński s.c., 18-400 Łomża, ul. Poznańska 121, cenę brutto za zad. 1. 158547,00zł, zad. 2. 137624,00zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 90,10, za zadanie 2 – 84,55.
7. Oferta 7 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych `TERRA` Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go. Listopada 13, cenę brutto za zad. 1. 141100,00zł, zad. 2. cyframi 1600050,00zł, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 100,00, za zadanie 2 – 74,10.
8. Oferta 8 - Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c G. Kotyński, J. Kołomyjski 15-084 Białystok, ul. Orzeszkowej 32, cenę brutto za zad. 1. 174300,00zł, zad. 2. – (brak oferty) okres gwarancji 5 lat, , punkty za zad. 1 – 82,86, za zadanie 2 – - ( brak oferty).
9. Oferta 9 - Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska 12-200 Pisz, ul. Lipowa 3/5, cenę brutto za zad. 1. –(brak oferty), zad. 2. 114000,00zł okres gwarancji 5 lat, , punkty za zad. 1 – _(brak oferty), za zadanie 2 – 100,00.

Wybrane zostały oferty:
a) Zadanie 1 - oferta 7 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych `TERRA` Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go. Listopada 13,
b) Zadanie 2 - oferta 9 - Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska 12-200 Pisz, ul. Lipowa 3/5,
gdyż oferty te uzyskała najwięcej punktów.

Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu ocenie podlegało 9 złożonych ofert. Kryterium oceny ofert była cena – 90% i okres gwarancji -10%. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów – 100.00 w danym zadaniu i w związku z czym są ofertami najkorzystniejszymi.
Oferenci spełnili wymagania udziału w postępowaniu, złożyli wymagane dokumenty, wybrano ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
Zamawiający zamieści niniejszą informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Zambrów, dnia 02.04.2015
Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak