Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Znak sprawy: GK.272.1.2015

 


 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczące postępowania GK.272.1.2015 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych.
Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na: „na wykonanie prac geodezyjnych:

a) Zadanie 1: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków7 obrębów z gminy Szumowo,

b) Zadanie 2: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne złożonych zostało 9 ofert, które uzyskały następującą punktację:

1. Oferta Nr 1 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Białymstoku Spółka z o.o. 15-225 Białystok, ul. Grottgera 14A, cenę brutto za zad. 1. 198030,00 zł, zad. 2. 138990,00zł okres gwarancji po 5 lat, punkty za zad. 1 – 74,13, za zadanie 2 – 83,82.
2. Oferta Nr 2 - LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno Projektowe Spółka z o.o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, cenę brutto za zad. 1. 372800,70zł, zad. 2. 391748,85zł okres gwarancji po 4 lata, , punkty za zad. 1 – 42,06, za zadanie 2 – 34,19.
3. Oferta Nr 3 - InterTim Sp. z o.o. , 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85 B/IV, cenę brutto za zad. 1. 164456,00zł, zad. 2. 171100,00zł okres gwarancji po 3 lata, punkty za zad. 1 – 83,22, za zadanie 2 – 65,66.
4. Oferta 4 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140. cenę brutto za zad. 1. 442800,00zł, zad. 2. 393600,00zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 38,68, za zadanie 2 – 36,07,
5. Oferta 5 - Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1, cenę brutto za zad. 1. 149494,20zł, zad. 2. 177046,20zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 94,95, za zadanie 2 – 67,95.
6. Oferta 6 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geokart Łomżyński s.c., 18-400 Łomża, ul. Poznańska 121, cenę brutto za zad. 1. 158547,00zł, zad. 2. 137624,00zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 90,10, za zadanie 2 – 84,55.
7. Oferta 7 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych `TERRA` Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go. Listopada 13, cenę brutto za zad. 1. 141100,00zł, zad. 2. cyframi 1600050,00zł, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt zł okres gwarancji po 5 lat, , punkty za zad. 1 – 100,00, za zadanie 2 – 74,10.
8. Oferta 8 - Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c G. Kotyński, J. Kołomyjski 15-084 Białystok, ul. Orzeszkowej 32, cenę brutto za zad. 1. 174300,00zł, zad. 2. – (brak oferty) okres gwarancji 5 lat, , punkty za zad. 1 – 82,86, za zadanie 2 – - ( brak oferty).
9. Oferta 9 - Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska 12-200 Pisz, ul. Lipowa 3/5, cenę brutto za zad. 1. –(brak oferty), zad. 2. 114000,00zł okres gwarancji 5 lat, , punkty za zad. 1 – _(brak oferty), za zadanie 2 – 100,00.

Wybrane zostały oferty:
a) Zadanie 1 - oferta 7 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych `TERRA` Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go. Listopada 13,
b) Zadanie 2 - oferta 9 - Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska 12-200 Pisz, ul. Lipowa 3/5,
gdyż oferty te uzyskała najwięcej punktów.

Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu ocenie podlegało 9 złożonych ofert. Kryterium oceny ofert była cena – 90% i okres gwarancji -10%. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów – 100.00 w danym zadaniu i w związku z czym są ofertami najkorzystniejszymi.
Oferenci spełnili wymagania udziału w postępowaniu, złożyli wymagane dokumenty, wybrano ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
Zamawiający zamieści niniejszą informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Zambrów, dnia 02.04.2015
Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak