Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny mebli dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie
ul. Legionowa 1.

I. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie ul. Legionowa 1
18 - 300 Zambrów
REGON 200318888 NIP 7231613516
Tel. (086) 271 03 32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment mebli została podana w załączniku do niniejszego zaproszenia.

2. Dowóz zakupionych mebli do siedziby Zamawiającego i ich montaż odbędzie się na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych mebli w przypadku ich złej jakości.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na meble - minimum 2 lata.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważonego
( innego niż podany ,, z nazwy" przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji formularza ofertowego
w przypadku przekroczenia kwoty, przeznaczonej do realizacji zamówienia.

7. Zapłata za meble będzie dokonywana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1/m/2010 do zaproszenia do złożenia oferty.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,, oferta - dostawa mebli dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie" do dnia 13.10. 2010 r. do godz. 1500 w Powiatowym Ośrodku Wsparcia, 18 - 300 Zambrów, ul. Legionowa 1.

V. O wyborze oferty decydować będzie cena.

VI. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 20 listopada 2010 r.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Urszula Dmochowska,
tel. (086) 271 03 32

Jednocześnie informujemy, iż formularz ofertowy jest dostępny na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zambrowie, stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz w siedzibie POW, ul. Legionowa 1, 18 - 3000 Zambrów.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zalacznik.docx)zalacznik.docx 236 kB