Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzętu sportowego dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie
ul. Legionowa 1.
I. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie ul. Legionowa 1
18 - 300 Zambrów
REGON 200318888 NIP 7231613516
Tel. (086) 271 03 32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment sprzętu sportowego został podany w załączniku do niniejszego zaproszenia.

2. Dowóz zakupionego sprzętu sportowego do siedziby Zamawiającego i ich montaż odbędzie się na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego sprzętu sportowego w przypadku ich złej jakości.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt sportowy - minimum 2 lata.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważonego
( innego niż podany ,, z nazwy" przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji formularza ofertowego
w przypadku przekroczenia kwoty, przeznaczonej do realizacji zamówienia.

7. Zapłata za sprzęt sportowy będzie dokonywana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2/ss/2010 do zaproszenia do złożenia oferty.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,, oferta - dostawa sprzętu sportowego dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie" do dnia 13.10. 2010 r. do godz. 1500 w Powiatowym Ośrodku Wsparcia, 18 - 300 Zambrów, ul. Legionowa 1.

V. O wyborze oferty decydować będzie cena.

VI. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 20 listopada 2010 r.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Urszula Dmochowska,
tel. (086) 271 03 32

Jednocześnie informujemy, iż formularz ofertowy jest dostępny na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zambrowie, stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz w siedzibie POW, ul. Legionowa 1, 18 - 300 Zambrów.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zalacznik.docx)zalacznik.docx 12 kB