Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B-chodniki i parkingi"

(wieś Srebrna, gmina Szumowo - długość odcinka około 1100m od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Długoborza do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Podbieli Małej, chodnik jednostronny+parking przy szkole oraz parking przy kościele).

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców - Jednostki Projektowe do składania propozycji cenowych na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na w/w zadanie inwestycyjne.

Zakres zamówienia:
1)Opracowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji - 3 egz. w wersji papierowej, ( w terminie 3 tygodni od podpisania umowy)
2)Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi z informacją BIOZ- 4 egz. w wersji papierowej
3)Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi - 3 egz. w wersji papierowej
4)Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu - 4 egz. w wersji papierowej
5)Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztów - 2 egz. w wersji papierowej
6)Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. w wersji papierowej.
7)Dokumentacja winna być uzgodniona z Urzędem Gminy Szumowo.

Ponadto dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej, zapisaną w formatach umożliwiających swobodny odczyt i edycję - PDF oraz w programie, w którym została opracowana. Informujemy, iż Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych.

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 22 października 2010 r. do godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 086 271 20 92 lub adres email :

Do oferty z propozycją cenową należy dołączyć kopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty przesłane faksem i email należy potwierdzić wersją oryginalną.

Propozycja cenowa opracowania przedmiotu zamówienia winna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - do 20 grudnia 2010r.

Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18 w godz.7:30 - 15:30
Osoby do kontaktu:

1) Stanisław Krajewski - Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego
2) Krystyna Gosk - Naczelnik w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury
3) Sławomir Giecko - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i InfrastrukturyAttachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (srebrna.dwg)srebrna.dwg 275 kB
Download this file (wyjasnienie1.doc)wyjasnienie1.doc 27 kB
Download this file (Zmiana_ogloszenia.docx)Zmiana_ogloszenia.docx 18 kB