Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanie inwestycyjne pod nazwą:

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń-dr. Nr 63 - budowa jednostronnego chodnika i zjazdów "

ogłoszonym w dniu 02.11.2010 r., umieszczonym na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego, w biuletynie informacji publicznej Powiatu Zambrowskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury wpłynęły niżej wymienione propozycje cenowe złożone przez :


1.
Pracownia Projektowa
"SAMPO"
Kozłowy Ług 54
16-113 Szudziałowo
Cena netto 5 800,00zł
Cena brutto 7076,00zł

2.
PPUH "KRIS-BUD"
Edward Święcki
Wola Zambrowska 113,
18-300 Zambrów
Cena netto 5 700,00zł
Cena brutto 6 954,00zł

3.
TION Dominik Kubacki
ul. Smolna 13 lok. 403
00-375 Warszawa
Cena netto 9 350,00zł
Cena brutto 11 407,00zł

4.
Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa
Cena netto 24 000,00zł
Cena brutto 29 280,00zł

Wybrano ofertę firmy P.P.U.H "KRIS-BUD" Edward Święcki, Wola Zambrowska 113, 18-300 Zambrów za kwotę 6 954,00 zł brutto (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 00/100 zł) Oferta jest najtańsza i najkorzystniejsza. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zadania.