Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, dot. Kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Zambrowskiego, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano:

- dla części I zamówienia ofertę Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, Filia w Białymstoku

- dla części II zamówienia ofertę Concordia Polska TUW z siedzibą w: ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 19 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

- dla części I zamówienia, cena łączna ubezpieczenia - 85% oraz zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15%,

- dla części II zamówienia, cena łączna ubezpieczenia - 100%,

Złożono cztery oferty:

Oferta nr 1
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, Filia w Białymstoku

Część I
cena 85% - 85 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 9,64 pkt.
Razem: 94,64 pkt.
Część II
Cena 100% - 46,49 pkt.


Oferta nr 2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

Część I
cena 85% - 34,09 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 14,29 pkt.
Razem: 48,38 pkt.

Część II
cena 100 % - 43,23 pkt.

Oferta nr 3
Concordia Polska TUW, ul. Chodkiewicza 89-91, 85-950 Bydgoszcz

Część I
cena 85% - 38,77 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 13,75 pkt.
Razem: 52,52 pkt.

Część II
cena 100 % - 100 pkt.

Oferta nr 4
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Część I
cena 85% - 58,33 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 15 pkt.
Razem: 73,33 pkt.

Część II
cena 100 % - 42,55 pkt.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte stosownie do art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. "a" ustawy Pzp przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 86 271 20 92.