Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, dot. Kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Zambrowskiego, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano:

- dla części I zamówienia ofertę Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, Filia w Białymstoku

- dla części II zamówienia ofertę Concordia Polska TUW z siedzibą w: ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 19 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

- dla części I zamówienia, cena łączna ubezpieczenia - 85% oraz zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15%,

- dla części II zamówienia, cena łączna ubezpieczenia - 100%,

Złożono cztery oferty:

Oferta nr 1
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, Filia w Białymstoku

Część I
cena 85% - 85 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 9,64 pkt.
Razem: 94,64 pkt.
Część II
Cena 100% - 46,49 pkt.


Oferta nr 2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

Część I
cena 85% - 34,09 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 14,29 pkt.
Razem: 48,38 pkt.

Część II
cena 100 % - 43,23 pkt.

Oferta nr 3
Concordia Polska TUW, ul. Chodkiewicza 89-91, 85-950 Bydgoszcz

Część I
cena 85% - 38,77 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 13,75 pkt.
Razem: 52,52 pkt.

Część II
cena 100 % - 100 pkt.

Oferta nr 4
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Część I
cena 85% - 58,33 pkt.
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% - 15 pkt.
Razem: 73,33 pkt.

Część II
cena 100 % - 42,55 pkt.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte stosownie do art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. "a" ustawy Pzp przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 86 271 20 92.