Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
OGŁOSZENIE

W związku z planowaną realizacją I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą :
" , Przebudowa drogi powiatowej nr 2035B wraz z przebudową zjazdów i budową 8 miejsc postojowych"


Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie robót budowlanych, polegających na :

1. Przebudowie zjazdu na posesję Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej
2. Wykonaniu chodnika z kostki "polbruk" przy posesji Szkoły Podstawowej
3. Wykonaniu zatoki postojowej przy posesji Szkoły Podstawowej
4. Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej
Zakres zamówienia zgodny z przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną.
Propozycja cenowa powinna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
Załącznikiem do oferty winien być kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, oświadczenie z art. 22 p.z.p., referencje + wykaz wykonanych robót , KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy.

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 25 lipca 2011 r. do godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 0-86 271-20-92 lub adres e-mail :
Telefon kontaktowy: (086) 271-24-18 w godz. 730 - 1530

Osoby do kontaktu:

1.Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury
2.Sławomir Giecko - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury