Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
OGŁOSZENIE

W związku z planowaną realizacją I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą :
" , Przebudowa drogi powiatowej nr 2035B wraz z przebudową zjazdów i budową 8 miejsc postojowych"


Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie robót budowlanych, polegających na :

1. Przebudowie zjazdu na posesję Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej
2. Wykonaniu chodnika z kostki "polbruk" przy posesji Szkoły Podstawowej
3. Wykonaniu zatoki postojowej przy posesji Szkoły Podstawowej
4. Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej
Zakres zamówienia zgodny z przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną.
Propozycja cenowa powinna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
Załącznikiem do oferty winien być kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, oświadczenie z art. 22 p.z.p., referencje + wykaz wykonanych robót , KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy.

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 25 lipca 2011 r. do godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 0-86 271-20-92 lub adres e-mail :
Telefon kontaktowy: (086) 271-24-18 w godz. 730 - 1530

Osoby do kontaktu:

1.Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury
2.Sławomir Giecko - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury