Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2681B ul. Polowa w Zambrowie z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na rzece Jabłonka oraz budową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową sieci elektrycznej i teletechnicznej"ogłoszonym w dniu 28.06.2011 r., umieszczonym na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego, w biuletynie informacji publicznej Powiatu Zambrowskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury w terminie do dnia 07 lipca 2011 r. do godz. 15:30 wpłynęła jedna propozycja cenowa złożona przez :

DDG sp. z o. o. sp. k.
Oddział Białystok
ul. H. Kołłątaja 11 lok. 3
15-677 Białystok
Cena netto 55 000,00 zł
Cena brutto 67 650,00 zł

Zaoferowana kwota przewyższa kwotę jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.