Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
ZARZĄD POWIATU
ZAMBROWSKIEGO
Ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2011 r. wpłynęły dwie oferty złożone przez :

1. Wykonawcę: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 5 lok. 202 15-879 Białystok - cena brutto 68 448,00 PLN, w tym netto: 55 648,78 PLN i VAT 23% w kwocie 12 799,22 PLN (1,86% od wartości zadań inwestycyjnych)

2. Wykonawcę: ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka ul. Szczęśliwa 16 05-092 Łomianki - cena brutto 106 720,00 PLN, w tym netto: 86764,23 PLN i VAT 23% w kwocie 19 955,77 )PLN (2,90% od wartości zadań inwestycyjnych)
Obie oferty są ważne. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W wyniku oceny dwóch ofert została wybrana oferta nr 1 jako najkorzystniejsza.

Cena wybranej oferty wynosi brutto 68 448,00 PLN, słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem 00/100, w tym netto: 55 648,78 zł i VAT 23% w kwocie 12 799,22 zł (1,86% od wartości zadań inwestycyjnych)

Punktacja przyznana ofertom:

1
Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.,
ul. Św. Rocha 5 lok. 202,
15-879 Białystok
68 448,00 PLN / 68 448,00 PLN PLN x 100 punktów x 100% = 100,00 punktów


2
ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka,
ul. Szczęśliwa 16,
05-092 Łomianki
68 448,00 PLN PLN / 106 720,00 PLN x 100 punktów x 100% = 64,14 punktów

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 2 punkt 3 Pzp.

Przewidywany termin zawarcia umowy 03 sierpnia 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3.