Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi - na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji celem otrzymania pozwolenia na budowę dla zadanie inwestycyjne pod nazwą:

"Budowa mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Krajewo Białe ( w lokalizacji 0 + 900 drogi powiatowej Nr 2018 B droga krajowa 66 - Krajewo Białe ) wraz z rozbiórką istniejącego mostu" ogłoszonym w dniu 08.09.2011 r., umieszczonym na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego, w biuletynie informacji publicznej Powiatu Zambrowskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury w terminie do dnia 28 września 2011 r. do godz. 1400 wpłynęły propozycje cenowe złożone przez :

oferty w załączeniu do ogłoszenia
Wybrano ofertę:
ESTAKADA Tomasz Pawłowski,
ul. Malinowa 12,
15 - 803 Białystok na kwotę brutto 36 998,40 zł (słownie : trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 40/100 zł brutto).

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zadania.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (wybor_ofert_most.docx)wybor_ofert_most.docx 23 kB