Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZARZĄD POWIATU W ZAMBROWIE
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.

- Adres strony internetowej zamawiającego:

www.powiatzambrowski.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego Grota w Zambrowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego Grota w Zambrowie. Zakres zamówienia obejmuje:

1) remont ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego Grota w Zambrowie (działki Nr 1775/1 i 1775/2) od strony drogi powiatowej - ulicy Legionowej (działka nr 1788/1) i od strony drogi gminnej - ulicy Grunwaldzkiej (działka Nr 1789/3),

2) remont ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego Grota w Zambrowie (działki Nr 1775/1 i 1775/2) od strony posesji firmy GOLCHEM Andrzej Gołaszewski Market Budowlany Cieciorki 4a (działka Nr 1776/1). Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży.