Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

ZAPYTANIE CENOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

W związku z planowanym wykonaniem naprawy nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie - II etap

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi polegającej na naprawie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie obejmującego:

- naprawę miejscową nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 3 cm x3 cm -5 cm x 6cm w 9 miejscach
- naprawę nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 5 cm x15 cm-20 cm x20cm w 3 miejscach
- naprawę nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 10 cm x 30 cm-10 cm x 40cm w 3 miejscach
- naprawę nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 10 cm x70 cm-10 cm x 900 cm w 11 miejscach
- ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych farbą chlorokauczukową 1411,0 x 0,05 = 70,55 m2

Projekt zagospodarowania boiska w załączeniu.
Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 122.
Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2012 r.

Warunki płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
1.Treść oferty:
2. Nazwa wykonawcy
3. Adres wykonawcy
4. NIP
5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: cenę netto .. zł + (.% VAT) = cena brutto .. zł (słownie złotych )
6 . Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
7. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ..
8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Propozycja cenowa powinna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto (w załączeniu kosztorys ofertowy).

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2012 r. do godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 0-86 271-20-92 lub adres e-mail:

Telefon kontaktowy: (086) 271-24-18 w godz. 730 - 1530
Osoby do kontaktu:

1. Justyna Baczewska - Główny Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zalaczniki.zip)zalaczniki.zip 2834 kB