Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy podziału działki Nr 141/6 w obrębie ewidencyjnym ulicy Łomżyńskiej jednostce ewidencyjnej Zambrów, w celu dokonania wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego ulicy Polowej w Zambrowie. Zamówienie polegające na przywróceniu podziału, który został wpisany do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 19.04.2010 pod numerem ewidencyjnym 273.1610/2010.

na zapytanie cenowe skierowane do 6 firm geodezyjnych w terminie do dnia 30.07.2012 r. wpłynęły dwie propozycje cenowe złożone przez:

1.
Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski
ul. Białostocka 19/28, 18 - 300 Zambrów
Cena brutto 1 000,00 zł


2.
Geodeta uprawniony Stanisław W. Ożlański
ul. Papieża J.P.II 2/12, 18 - 300 Zambrów
Cena brutto 1 500, 00 zł


Dokonano wyboru oferty - Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski, ul. Białostocka 19/28, 18-300 Zambrów, cena oferty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych), termin wykonania: 14 dni od podpisania umowy.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zadania.


Otrzymują:

1. Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski
ul. Białostocka 19/28, 18-300 Zambrów

2. Geodeta uprawniony Stanisław W. Ożlański
ul. Papieża J.P.II 2/12, 18 - 300 Zambrów

3. A/a