Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy podziału działki Nr 141/6 w obrębie ewidencyjnym ulicy Łomżyńskiej jednostce ewidencyjnej Zambrów, w celu dokonania wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego ulicy Polowej w Zambrowie. Zamówienie polegające na przywróceniu podziału, który został wpisany do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 19.04.2010 pod numerem ewidencyjnym 273.1610/2010.

na zapytanie cenowe skierowane do 6 firm geodezyjnych w terminie do dnia 30.07.2012 r. wpłynęły dwie propozycje cenowe złożone przez:

1.
Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski
ul. Białostocka 19/28, 18 - 300 Zambrów
Cena brutto 1 000,00 zł


2.
Geodeta uprawniony Stanisław W. Ożlański
ul. Papieża J.P.II 2/12, 18 - 300 Zambrów
Cena brutto 1 500, 00 zł


Dokonano wyboru oferty - Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski, ul. Białostocka 19/28, 18-300 Zambrów, cena oferty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych), termin wykonania: 14 dni od podpisania umowy.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zadania.


Otrzymują:

1. Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski
ul. Białostocka 19/28, 18-300 Zambrów

2. Geodeta uprawniony Stanisław W. Ożlański
ul. Papieża J.P.II 2/12, 18 - 300 Zambrów

3. A/a