Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
OGŁOSZENIE
NA SPRZEDAŻ POROZBIÓRKOWEJ KONSTRUKCJI MOSTU

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania propozycji cenowych na sprzedaż porozbiórkowej konstrukcji mostu.

I. PRZEDMIOT ZBYCIA
Dźwigary główne to kształtowniki dwuteowe -I 475- długość 8,87m x 4 szt.
Poprzecznice kształtowniki dwuteowe -I 260- długość 1,37m x 11 szt.

Zamocowanie pokładu drewnianego i chodników kształtowniki ceowy C 80- długość 2,40m x 32 szt.

Odbiór materiałów z miejsca składowania - Krajewo Białe k/Zambrowa.

Wszelkie koszty związane z odbiorem elementów konstrukcyjnych pokrywa Nabywca.

Zbywający wyda Nabywcy elementy konstrukcji w systemie polegającym na tym, że przed pobraniem elementów konstrukcyjnych Nabywca wpłaci na konto Zbywcy należną kwotę za całość zbywanych elementów wg. ceny podanej w ofercie.

Po odbiorze elementów konstrukcyjnych Nabywca uporządkuje teren, ewentualnie dokona jego wyrównania w przypadku gdyby sprzęt użyty do odbioru elementów doprowadził do jego dewastacji.

Zbywający nie przewiduje składania ofert częściowych, sprzedaż konstrukcji przewidziana jest w całości.

II. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANĄ POROZBIÓRKOWĄ KONSTRUKCJĘ MOSTU:

Porozbiórkową konstrukcję mostu można obejrzeć w miejscu składowania, tj. Krajewie Białym/k Zambrowa w dniach roboczych od godziny 8.00 do 17.00 do dnia podanego w pkt III.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Propozycję cenową na sprzedaż porozbiórkowej konstrukcji mostu należy złożyć do dnia
24.08.2012 r. do godz. 15 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój
nr 125, przesłać faksem na numer 086 271 20 92 lub adres email: .

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
2. Oferowaną cenę brutto.
3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt III.

V. ZAWARCIE UMOWY:
Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi do 7 dni od dokonania wyboru oferty.

Termin usunięcia elementów porozbiórkowych: 2 tygodnie od podpisania umowy.

VI. WYJAŚNIENIA:
Bliższych informacji na temat zbycia elementów porozbiórkowej konstrukcji mostu udziela Pani Justyna Baczewska - Główny Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie, tel. kontaktowy: 086 271 24 18 wew. 34 w godz. 8.00 - 15.00.