Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(1) Zamawiający -Zespół Szkół Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego " Grota" w Zambrowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wykładziny ochronnej i wózka do rozwijania i zwijania wykładziny, który mieści minimum 6 rolek wykładziny, z dostawą na miejsce wskazane przez zamawiającego. Oferta musi być pełna, dotycząca wszystkich wymienionych w Zapytaniu elementów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

(2) Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 18.09.2012 roku do godz. 1500

(3) Oferty należy przesyłać w niżej wymieniony sposób:

 pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkół Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
ul. Aleja Wojska Polskiego 31
18- 300 Zambrów
tel. 86 2712350

 dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły:
Zespół Szkół Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
ul. Aleja Wojska Polskiego 31
18- 300 Zambrów
Tel. 86 271 2350

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana w następujący sposób:
Zespół Szkół Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
ul. Aleja Wojska Polskiego 31
18- 300 Zambrów

z dopiskiem:
Oferta na dostawę wykładziny ochronnej i wózka do rozwijania i zwijania wykładziny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
1. Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" .
2. Będzie zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia.
3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e mail i telefoniczną do dnia 19.09.2012r.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu z poszczególnymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych przez nich ofert.
5. Wszystkie dodatkowe wymagania wskazane przez Wykonawcę poza podstawowymi elementami "Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" będą stanowiły materiał poglądowy, nie mający wpływu na wybór oferty jako najkorzystniejszej.
6. Zapytanie Ofertowe upublicznione jest na stronie internetowej Zamawiającego, Organu prowadzącego szkołę : www.powiatzambrowski.com
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zalaczniki.docx)zalaczniki.docx 22 kB