Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
ZAPYTANIE CENOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sali sportowej wraz złącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego "GROTA" w Zambrowie

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku sali sportowej wraz
z złącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego "GROTA" w Zambrowie zgodnie z Prawem Budowlanym - 3 szt.

Budynek Sali jest jednokondygnacyjny o wymiarach 26,05 x 45,95m i wysokości 7,85m.

- powierzchnia zabudowy Pz - 2 120,5 m²,
- powierzchnia całkowita Pc - 2 421,8 m², w tym powierzchnia parteru - 2 120,5 m²,
- powierzchnia antresoli i poddasza nieużytkowego 301,3 m²,
- kubatura budynku: 19 596,4 m3, kubatura części sportowej 13 450,0 m3, kubatura części pomocniczej 6 146,4 m3
- powierzchnia użytkowa części sportowej 1282,7 m²,
- powierzchnia użytkowa części pomocniczej 875,7 m²,
- powierzchnia użytkowa budynku Pu - 2158,4 m².

Dokumentacja projektowa budynku sali wraz z łącznikiem dostępna jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pokoju nr 122 i będzie udostępniona do wglądu na wniosek Wykonawcy.

Opracowanie należy dostarczyć także w wersji elektronicznej, zapisane w formatach umożliwiających swobodny odczyt.

II. Termin składania ofert .

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 8 października 2012 r. do godz. 15 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 086 271 20 92 lub adres e-mail: .

Do oferty z propozycją cenową należy dołączyć kopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych uprawnień oraz dokument o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Dokumenty przesłane faksem i e-mail należy potwierdzić wersją oryginalną.

Propozycja cenowa opracowania przedmiotu zamówienia winna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Przewidywany termin wykonania opracowania: 14 dni od podpisania umowy.

Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18 w godz.8:00 - 15:00
Osoby do kontaktu:
1. Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału RI
2. Justyna Baczewska - Główny Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury