Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, dnia 04.10.2012 r.
oznaczenie sprawy: RI.272.5.2012ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+015 do 0+600" wpłynęło dwie oferty złożone przez:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto)
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Hryniewicze 75/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny 423 267,93 PLN
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o.,
ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów 505 252,84 PLN

Obie oferty są ważne, ponieważ nie dokonano odrzucenia oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Przy kryterium wyboru "cena" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1.
Cena wybranej oferty wynosi 423 267,93 PLN (brutto), słownie złotych: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem 93/100, w tym cena netto 344 120,27 PLN, podatek VAT 23% w kwocie 79 147,66 PLN...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zawiadomienie_-_krajewo_biale.jpg)zawiadomienie_-_krajewo_biale.jpg 235 kB