Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
ZAPYTANIE CENOWE

1. Starostwo Powiatowe w Zambrowie zaprasza do składania ofert z propozycjami cenowymi

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Remont czterech łazienek (parter, I, II i III piętro) i piwnicy (pod łazienkami) w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie".

2. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,
- wymianę urządzeń sanitarnych,
- wydzielenie i wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych,
- wymianę grzejników podokiennych,
- wymianę parapetów podokiennych,
- odnowienie przez malowanie stolarki okiennej WC,
- wykonanie nowych zabudów kabin WC z płyty meblowej,
- wykonanie nowego oświetlenia pomieszczeń,
- wykonanie nowych izolacji poziomych stropów w pomieszczeniach,
- remont podłóg, ścian i sufitów,
- wymianę stolarki drzwiowej.

3. Osoby składające oferty powinny posiadać uprawnienia budowlane o specjalności ogólno-budowlanej, ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego.

4. Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonanie zadania oraz kwotę netto. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa.

5. Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 20 grudnia 2012.

6. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 18 października 2012 r. do godz. 10.00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125.

7. Osoba do kontaktu: Ireneusz Ślesiński - Sekretarz Powiatu, tel. 86 271 24 18 w. 23.

8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)