Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. Polową w Zambrowie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DZ. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

I.Przedmiotem zamówienia jest:

1) ustalenie protokolarne z udziałem byłych właścicieli i ich następców prawnych oraz zarządcy drogi linii rozgraniczających pas drogowy ul. Polowej wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. (tzw. zajętość gruntu) na styku z działkami nr 692 ,691, 690, 689, 611, 610, 672

2) wykonanie projektu podziału tych działek wg linii ustalonych zgodnie z pkt 1 ( wstępnie zakłada się, że każda działka będzie dzielona na dwie)

3) naniesienie linii podziału tych działek na kopię mapy zasadniczej obejmującej swoim zasięgiem również działkę 609/2

4) przekazanie zamawiającemu opracowanej dokumentacji w 5 egz. zawierającej: mapy z projektem podziału dla każdej działki, protokoł o którym mowa w pkt 1 , mapę zasadniczą z naniesionymi granicami podziału, oraz w 1 egz . kserokopie tytułów własności działek dzielonych oraz dz.609/2 wg stanu na 31 grudnia 1998 i na dzień sporządzenia projektu podziału.

II.Ofertę cenową (wg wzoru w załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia) uwzględniającą całość kosztów wykonania wyżej wymienionych prac łącznie z kosztami ośrodka i stabilizacji oraz terminem wykonania nie przekraczającym 6 tygodni od dnia podpisania umowy należy złożyć w pok. 125 Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3 do dnia 20 marca 2013r do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"oferta na wykonanie dokumentacji geod.- kart. na ul. Polową"

III. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena, a w przypadku ofert równorzędnych decydował będzie krótszy termin wykonania

IV. Otwarcie komisyjne ofert nastąpi w dniu 20 marca 2013r. godz. 10:30.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zaprosenie_do_zlozenia_oferty_cenowej.docx)zaprosenie_do_zlozenia_oferty_cenowej.docx 14 kB