Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.


ZARZĄD POWIATU W ZAMBROWIE
18-300 ZAMBRÓW, ul. Fabryczna 3
Zambrów, dnia 10.04.2013 r.
oznaczenie sprawy: RI.272.1.2013ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym znakiem RI.272.1.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8 w lokalizacji od 7+655 do 9+605" wpłynęło sześć ofert złożonych przez:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto)
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Hryniewicze 75/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny 2 089 175,41 PLN
2 MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W 2 013 101,04 PLN
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów 1 694 298,37 PLN
4 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156 2 070 331,95 PLN
5 BIK - PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 1 764 962,03 PLN
6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Trakt" Sp. z o.o.18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 2 028 720,03 PLN


Wszystkie oferty są ważne, ponieważ nie dokonano odrzucenia ani jednej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Przy kryterium wyboru "cena" jako najkorzystniejsza, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp , została wybrana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o. w Zambrowie. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Cena wybranej oferty wynosi 1 694 298,37 PLN (brutto), słownie złotych: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem 37/100, w tym cena netto 1 377 478,35 PLN, podatek VAT 23% w kwocie 316 820,02 PLN.
Punktacja przyznana ofertom:

Lp. Numer oferty Liczba punktów w kryterium CENA Razem punktów
1 3 1 694 298,37 PLN/1 694 298,37 PLN x 100 punktów x 100% = 100,00 100,00
2 5 1 694 298,37 PLN/1 764 962,03 PLN x 100 punktów x 100% = 96,00 96,00
3 2 1 694 298,37 PLN/2 013 101,04 PLN x 100 punktów x 100% = 84,16 84,16
4 6 1 694 298,37 PLN/2 028 720,03 PLN x 100 punktów x 100% = 83,52 83,52
5 4 1 694 298,37 PLN/2 070 331,95 PLN x 100 punktów x 100% = 81,84 81,84
6 1 1 694 298,37 PLN/2 089 175,41 PLN x 100 punktów x 100% = 81,10 81,10

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 2 punkt 3 Pzp. Przewidywany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 15.04.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zawiadomienie_002.jpg)zawiadomienie_002.jpg 273 kB