Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym znakiem RI.272.2.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie" wpłynęła jedna oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów. Cena oferty wynosi 974 042,90 PLN.
Oferta jest ważna, ponieważ nie dokonano jej odrzucenia i Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Przy kryterium wyboru "cena" jako najkorzystniejsza, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp , została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o. w Zambrowie. Cena wybranej oferty wynosi 974 042,90 PLN (brutto), słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dwa 90/100, w tym cena netto 791 904,80 PLN, podatek VAT 23% w kwocie 182 138,10 PLN.
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 2 Pzp. Przewidywany termin zawarcia umowy - 27.05.2014 r.