Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zaproszenie do złożenia oferty
Zapraszam do złożenia oferty na:
1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2677B - ulicy Magazynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Aleja Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Legionową w Zambrowie.
Komplet dokumentacji obejmuje:
1) opracowanie mapy do celów projektowych,
2) opracowanie koncepcji budowy drogi,
3) przygotowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień (w wymaganych ilościach do poszczególnych wniosków),
4) opracowanie projektu budowlanego wraz z informacją bioz - 5 egz. w formie papierowej,
5) opracowanie projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże - 3 egz. w formie papierowej,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. w formie papierowej,
7) przedmiary robót i kosztorys inwestorski - 1 egz. w formie papierowej.
Powyższe dokumenty należy przygotować także w formie elektronicznej.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje roboty budowlane na odcinku długości ok. 880 m ulicy Magazynowej w Zambrowie, tj.:
1) przebudowę jezdni i chodników,
2) budowę i przebudowę zjazdów,
3) budowę zatoki postojowej w sąsiedztwie przedszkola oraz zatok autobusowych komunikacji miejskiej,
4) budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
5) roboty wynikające z uzgodnień z gestorami sieci istniejących w ulicy.

2. Termin realizacji zamówienia: 15 grudzień 2014 r.

3. Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze przedmiotu zamówienia.

4. Okres gwarancji: 3 lata.

5. Warunki dodatkowe: Wykonawca składający ofertę musi wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum dwóch zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert: cena.

7. Wymagane załączniki:
1) Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do zrealizowania zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2) Wykaz zrealizowanych usług w okresie trzech lat przed ogłoszeniem niniejszego postępowania wraz z dokumentami potwierdzającymi poprawność ich wykonania (np. referencje).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na druku zgodnym z załączonym wzorem.

Miejsce i termin złożenia oferty:
- Starostwo Powiatowe w Zambrowie, pokój 125 (sekretariat).
- do dnia 16 lipca 2014 r. do godz. 14:00.

Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2014 r. godz. 14:15.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Gosk i Sławomir Giecko
Tel. 86 271 24 18

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zalacznik_do_zaproszenia_na_opr._dok.proj._ul._magazynowa.docx)zalacznik_do_zaproszenia_na_opr._dok.proj._ul._magazynowa.docx 13 kB