Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie oraz przebudowa drogi powiatowej 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8"ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym znakiem RI.272.7.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie oraz przebudowa drogi powiatowej 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8" wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o. w Zambrowie. Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego za kwotę brutto 679 806,36 PLN.
Oferta jest ważna, ponieważ nie dokonano jej odrzucenia i Wykonawca nie został wykluczony z postępowania
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Przy kryterium wyboru "cena" wyżej wymieniona oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp . Cena wybranej oferty wynosi 679 806,36 PLN (brutto), słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć osiemset sześć złotych 36/100, w tym cena netto 552 688,10 PLN, podatek VAT 23% w kwocie
127118,26 PLN
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 2 Pzp. Przewidywany termin zawarcia umowy w dniu 22 września 2014 r.