Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.


Zaproszenie do złożenia ofertyZapraszam do złożenia oferty na:
1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie i dostawa ok 7 400 szt. tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych
2. Termin realizacji zamówienia: 2015r.
3. Warunki płatności: 14 dni po dostarczeniu partii tablic i otrzymaniu faktury
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Warunki dodatkowe:
a) Wymagane jest załączenie do składanej oferty kopii ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez właściwego Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 75 aa i art.75 ac ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
b) Zamawiający wymaga dostarczenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 119 określonych ilości i rodzaju tablic rejestracyjnych w terminie 5 dni licząc od daty złożenia zamówienia i zgodnie z zamówieniem. Tablice powinny być umieszczone w foliowych koszulkach i zapakowane w paczkach.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo regulacji ilości zamawianych w ciągu roku tablic poszczególnych rodzajów wg bieżących potrzeb.
d) Zamawiający wymaga odbieranie na własny koszt Przedsiębiorcy z siedziby Starostwa Powiatowego w Zambrowie tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6 Kryteria oceny ofert: cena.
7. Rodzaje i przewidywane ilości tablic rejestracyjnych objęte zamówieniem rocznym:
1. zwyczajne samochodowe - około 6 800 szt.
2. zwyczajna motocyklowa - około 300 szt.
3. zwyczajna motorowerowa - około 200 szt.
4. wtórniki, indywidualne, zabytkowe około 100 szt.
Ww. przewidywane ilości tablic rejestracyjnych są ilościami planowanymi, które mogą ulec zmianie - zgodnie z potrzebami zamawiającego.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na tablice rejestracyjne. Nie otwierać przed 15.12.2014r. do godz. 10,00 , na druku zgodnym z załączonym wzorem.
Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 125
Termin otwarcia ofert: 15.12.2014r. godz. 1030
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jan Chodzicki nr tel. 86 271 24 18 wew. 43

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (przetarg_tablice_oferta.docx)przetarg_tablice_oferta.docx 15 kB