Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Nr sprawy: OR.272.2.2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapraszam do złożenia oferty na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych"

 

1.Termin realizacji zamówienia: określony w załączonym opisie przedmiotu zamówienia

2.Kryteria oceny ofert: cena

3.Wymagane załączniki    1. dokument uprawniający do składania ofert w imieniu Wykonawcy,

 

    1. aktualny szczegółowy cennik usług telekomunikacyjnych,

 

    1. wykaz zrealizowanych usług wraz dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 3 usługi),

 

    1. kserokopia wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych poświadczona za zgodność z oryginałem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych".

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, p. 125, do dnia 12.02.2015r. do godziny 10:00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski - referent Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30, fax. 86 271 20 92, e-mail:

 

 

 

Starosta Zambrowski

Robert Maciej RosiakAttachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (opis_zamowienia.pdf)opis_zamowienia.pdf 211 kB
Download this file (sredni_generowany_miesiecznie_ruch_telefoniczny.docx)sredni_generowany_miesiecznie_ruch_telefoniczny.docx 14 kB
Download this file (wniosek_ofertowy.docx)wniosek_ofertowy.docx 14 kB
Download this file (wykaz_uslug.doc)wykaz_uslug.doc 32 kB