Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.


INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu dachu na budynku i remontu instalacji piorunochronnej (branża budowlana i elektryczna) wraz z wykonaniem przedmiarów dla zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie" ogłoszonym w dniu 03.02.2015 r., umieszczonym na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego, w biuletynie informacji publicznej Powiatu Zambrowskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Wydział Rolnictwa i Infrastruktury w terminie do dnia 20 lutego do godziny 15³º zostały złożone następujące propozycje cenowe :
1. L-Concept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57 B/1, 54-512 Wrocław: 12 000,00 zł brutto.
2. Usługi Konsultingowo-Inżynynierskie mgr inż. Wojciech Rawa, ul. Daleka 5/2, 15-037 Białystok: 8 610,00 zł brutto.
3. MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, ul. Aleja Tysiąclecia 151 m 62, 03-740 Warszawa: 8 856,00 zł brutto.
4. USŁUGI INŻYNIERSKIE BUDOWLANE mgr inż. Grzegorz Białkowski, ul. Kwiatowa 2/18, 11-400 Kętrzyn: 2 790,00 zł brutto.
5. Budself Paweł Starczak, ul. Orzeszkowej 29, 18-300 Zambrów: 9 717,00 zł brutto.
6. Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński, ul. Dr I. Białówny 9/6, 15-437 Białystok: 11 685,00 zł brutto. - -
Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę : USŁUGI INŻYNIERSKIE BUDOWLANE mgr inż. Grzegorz Białkowski, ul. Kwiatowa 2/18, 11 - 400 Kętrzyn z uwagi na zaproponowaną cenę - 2 790,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt zł).