Starostwo Powiatowe w Zambrowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym znakiem OR.272.3.2019 została wybrana oferta złożona przez:

Telestrada S.A., Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa
Wartość łączna abonamentu miesięcznie – 880,02 zł brutto

STAROSTA
Stanisław W. Ożlański