Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

OR.272.8.2018

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zamówienie publiczne. Komisja przetargowa dokonała w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 12.45 jawnego otwarcia złożonych ofert.

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia to: 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
  Oferty złożyli:
  Oferta nr 3
        UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź – cena: 233 100,00 zł
  Oferta nr 4
        GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa  - cena: 154 877,19 zł
 2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia to: 40 000 (czterdzieści tysięcy) zł brutto
  Oferty złożyli:
  Oferta nr 1
        Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Małachowskieg 10, 61-129 Poznań – cena: 36 273,00 zł
  Oferta nr 2
        Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. – Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, ul. Marjańskiego 3, 15-402 Białystok  - cena: 44 706,00 zł
  Oferta nr 5
        Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  - cena: 51 414,00 zł
  Oferta nr 6
        Balcia Insurance S.A., al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa  - cena: 36 564,00 zł

Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji,  przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak