Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie oraz nw. jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 52, 18-301 Zambrów,
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów,
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów,
 5. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 31, 18-300 Zambrów,
 6. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów,
 7. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów,
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Długobórz I Nr 5, 18-300 Zambrów,
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów.

Zadania Inspektora Ochrony Danych:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania (analiza ryzyka) oraz udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych lub rejestru kategorii czynności (art. 30);
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (art. 33);
 • zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34);
 • aktualizacja analiz ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • aktualizacja polityk bezpieczeństwa administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • kontrola podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 28 RODO, w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Okres realizacji zadania:

od 25 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Warunki płatności:

Za wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, miesięcznie - w miesiącu następującym po miesiącu świadczenia usługi przelewem w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Wymagane załączniki:

 1. formularz ofertowy
 2. kopie co najmniej 3 referencji zrealizowanych usług na pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny.

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sekretariat pokój nr 128, fax 86 271 20 92, poczta elektroniczna: , do dnia 13 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 13 kwietnia 2018 godz. 10:30

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 137, fax. 86 271 20 92, e-mail: , w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zawrze odrębne dotyczące każdego z podmiotów (Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu).

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (druk oferty.docx)druk oferty.docx 16 kB