Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.272.4.2018

Zgodnie z art. 92 ustawy ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.  poz.2164 z póź. zm.), informuję, że  w postępowaniu  przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą  „Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.” sprzedaż energii elektrycznej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160 - cena: 348 308,29 zł

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza jest kompletna i nie podlega odrzuceniu, cena przedstawiona w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Wykonawca otrzymał największą ilość punktów. Umowa  w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164  z póź. zm.) 

Wykaz, ocena punktowa i porównanie ofert:

 • Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160 – 100 pkt
 • ENIGA Edward Zdrojek, 76-200 Słupsk, ul. Nowowiejska 6 – 99 pkt
 • TRMEW Obrót Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Królowej Jadwigi 1 – 91 pkt
 • PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 – 90 pkt
 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60 – 88 pkt
 • ENEA S.A. 60-201 Poznań, ul. Górecka 1 - 87 pkt
 • Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83 – 87 pkt
 • ENERGA Obrót S. A., 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 – 87 pkt
 • Innogy Polska S. A., 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 – 86 pkt
 • VERVIS Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Zielna 47 – 85 pkt
 • CORRENTE Sp. z o.o., 08-850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88 – 85 pkt
 • PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 – 83 pkt

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak