Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zamówienie publiczne. Komisja przetargowa dokonała w dniu 23.03.2018 r. o godzinie 10.30 jawnego otwarcia złożonych ofert.

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia to: 430 500 zł (czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) brutto.
 2. Oferty złożyli:

  Oferta nr 1
  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60– cena: 394 031,73 zł,

  Oferta nr 2
  ENEA S.A. 60-201 Poznań, ul. Górecka 1 - cena: 398 760,11 zł,

  Oferta nr 3
  PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 - cena: 387 727,22 zł,

  Oferta nr 4
  TRMEW Obrót Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Królowej Jadwigi 1 - cena: 384 732,58 zł,

  Oferta nr 5
  CORRENTE Sp. z o.o., 08-850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88 - cena: 409 477,77 zł,

  Oferta nr 6
  ENERGA Obrót S. A., 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 - cena: 401 439,53 zł,

  Oferta nr 7
  VERVIS Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Zielna 47 - cena: 407 744,03 zł,

  Oferta nr 8
  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 - cena: 420 510,67 zł,

  Oferta nr 9
  Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160 - cena: 348 308,29 zł,

  Oferta nr 10
  ENIGA Edward Zdrojek, 76-200 Słupsk, ul. Nowowiejska 6 - cena: 353 052,44 zł,

  Oferta nr 11
  Innogy Polska S. A., 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41- cena: 405 222,23 zł,

  Oferta nr 12
  Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83 - cena: 400 336,24 zł.

Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji,  przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak