Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

IR.272.4.2018

                Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa dróg powiatowych Nr 2035B Srebrna – Paproć Duża – granica województwa w lokalizacji
0+000 km – 4+726,45 km, Nr 2030B Srebrna – Łętownica – granica województwa w lokalizacji
0+000 – 0+836 km i Nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały – Czartosy – Srebrny Borek – Srebrna – droga krajowa Nr 8 w lokalizacji 0+000 – 0+174,57 km”

W przedmiotowym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego otwarcie ofert odbyło się w dniu 08 marca 2018 r. o godz. 10:00. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 6 013 540,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.03.2018 r. do godziny 09:50 zostały złożone następujące oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Nr

oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty

PLN brutto
Termin wykonania

Okres

gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
 1.  

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska10
05-800 Pruszków

 13 133 968,87 zł  do dnia 26.10.2018r  60 m-cy Wypłata należnego Wykonawcy
wynagrodzenia nastąpi na podstawie
faktur wystawionych w oparciu o protokoły
odbioru robót. Termin zapłaty faktury - 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
 2.  

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.
ul. Sitarska 1
18-300 Zambrów

 10 000 001,97 zł  do dnia 26.10.2018r  60 m-cy Wypłata należnego Wykonawcy
wynagrodzenia nastąpi na podstawie
faktur wystawionych w oparciu o protokoły
odbioru robót. Termin zapłaty faktury - 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
 3.  

PHU „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 8 596 114,42 zł  do dnia 26.10.2018r  60 m-cy Wypłata należnego Wykonawcy
wynagrodzenia nastąpi na podstawie
faktur wystawionych w oparciu o protokoły
odbioru robót. Termin zapłaty faktury - 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak