Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zambrowskiego (Starosta Zambrowski) uprzejmie informuje o zmianie zaproszenia do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego – Powiat Zambrowski (tj. Starostwo Powiatowe w Zambrowie i powiatowe jednostki organizacyjne) (ogłoszenie OR.272.3.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.).

W powyższym zaproszeniu rozszerza się przedmiot zamówienia określony w ust. 1 przez dodanie audytu poza planem audytu, tj. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.

W związku z powyższym ust. 1 zaproszenia otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres zadań obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zadaniami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), a w szczególności:

  1. realizacja planu audytu na 2018 r. w zakresie przeprowadzenia zadania audytowego o charakterze zapewniającym:
    Realizacja zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej przez Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  2. przeprowadzenie okresowego audytu wewnętrznego, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, poza planem audytu:
    Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Zambrowie
  3. prowadzenie dokumentacji w zakresie zagadnień poddanych audytowi (bieżące i stałe akta audytu, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań)
  4. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.
  5. sporządzenie analizy ryzyka i planu audytu na rok 2019 według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.
  6. czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.".

Pozostałe warunki zaproszenia pozostają bez zmian.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak