Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Zambrów, dn. 24 listopada 2017 r.

 GK.6833.7.2017

 I N F O R M A C J A

O OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 59 operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją inwestycji drogowej pod Przebudowę z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne od km 0+000,00 do km 5+768,96”, przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Szumowo na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 6/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn. 26.10.2017 r.  

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Roberta Michalskiego

Przedsiębiorstwo wielobranżowe CENROM Sp. z o.o.

  1. Sienkiewicza 7/22

     41-300 Dąbrowa Górnicza

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę brutto 11 210,00 zł

                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                              Mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

                                                                                              Naczelnik Wydziału Geodezji

                                                                                              Kartografii i Katastru