Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

                                                                                                                Zambrów, dnia 10 listopada 2017 r.

GK.6833.7.2017

              ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

             Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 59 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi:

 obręb SREBRNA:

170, (170/1, 170/2), 168, (168/1, 168/2), 117, (117/1, 117/2), 135, (135/1, 135/2), 134, (134/1, 134/2), 133, (133/1, 133/2, 133/3), 132, (132/1, 132/2), 131, (131/1, 131/2), 130, (130/1, 130/2, 130/3), 129, (129/1, 129/2), 128, (128/1, 128/2, 128/3), 127, (127/1, 127/2), 126/2, (126/5, 126/6), 126/1, (126/3, 126/4), 125, (125/1, 125/2), 124, (124/1, 124/2), 123, (123/1, 123/2), 122, (122/1, 122/2), 121, (121/1, 121/2), 120, (120/1, 120/2), 102, (102/1, 102/2), 101, (101/1, 101/2), 100, (100/1, 100/2), 373, (373/1, 373/2), 280, (280/1, 280/2), 279, (279/1, 279/2), 278, (278/1, 278/2), 277, (277/1, 277/2), 276, (276/1, 276/2), 275, (275/1, 275/2), 274, (274/1, 274/2), 273, (273/1, 273/2), 272, (272/1, 272/2), 271, (271/1, 271/2), 270, (270/1, 270/2), 269, (269/1, 269/2), 268, (268/1, 268/2), 267, (267/1, 267/2), 266, (266/1, 266/2), 265, (265/1, 265/2), 264, (264/1, 264/2), 263, (263/1, 263/2), 262, (262/1, 262/2), 261, (261/1, 261/2), 335, (335/1, 335/2), 334, (334/1, 334/2), 333, (333/1, 333/2), 332, (332/1, 332/2), 331, (331/1, 331/2), 330, (330/1, 330/2), 854, (854/1, 854/2), 258, (258/1, 258/2), 192, (192/1, 192/2), 191, (191/1, 191/2), 190, (190/1, 190/2), 189, (189/1, 189/2), 323, (323/1, 323/2), 322, (322/1, 322/2), 321, (321/1, 321/2), 320, (320/1, 320/2), 319, (319/1, 319/2),

obręb KALINOWO:

166, (166/1, 166/2, 166/3), 85/3, (85/5, 85/6, 85/7), 84, (84/1, 84/2), 83, (83/1, 83/2), 82/2, (82/3, 82/4), 81, (81/1, 81/2), 80, (80/1, 80/2), 79/2, (79/5, 79/6), 79/1, (79/3, 79/4), 78, (78/1, 78/2), 77/2, (77/5, 77/6), 77/1, (77/3, 77/4), 167, (167/1, 167/2), 75, (75/1, 75/2), 74/2, (74/5, 74/6), 74/1, (74/3, 74/4), 73/2, (73/5, 73/6), 73/1, (73/3, 73/4), 72/2, (72/5, 72/6), 72/1, (72/3, 72/4), 71, (71/1, 71/2),

 

obręb OSTROŻNE:

269/1, (269/3, 269/4), 269/2, (269/5, 269/6), 278, (278/1, 278/2), 277, (277/1, 277/2, 277/3), 264, (264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5), 276, (276/1, 276/2, 276/3), 275, (275/1, 275/2, 275/3, 275/4), 261/2, (261/6, 261/7, 261/8), 261/1, (261/3, 261/4, 261/5), 274, (274/1, 274/2, 274/3), 273, (273/1, 273/2, 273/3), 260, (260/1, 260/2, 260/3), 272/1, (272/3, 272/4, 272/5), 272/2, (272/6, 272/7, 272/8), 257/3, (257/4, 257/5, 257/6), 180/1, (180/3, 180/4), 180/2, (180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 180/10), 192, (192/1, 192/2, 192/3), 191, (191/1, 191/2, 191/3), 179, (179/1, 179/2, 179/3), 190, (190/1, 190/2, 190/3), 178/2, (178/6, 178/7, 178/8), 178/1, (178/3, 178/4, 178/5), 189, (189/1, 189/2, 189/3), 177, (177/1, 177/2), 187, (187/1, 187/2, 187/3), 186, (186/1, 186/2, 186/3), 176, (176/1, 176/2),184, (184/1, 184/2, 184/3), 175/3, (175/4, 175/5, 175/6)

(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki planowane do przejęcia na rzecz Gminy Szumowo).

związanych z realizacją inwestycji drogowej pod Przebudowę z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne od km 0+000,00 do km 5+768,96” , przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Szumowo na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 6/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn. 26.10.2017 r.  

W operatach szacunkowych należy ustalić stan nieruchomości na dzień wydania decyzji i wartość rynkową nieruchomości wg tego stanu oraz cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 30 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 1000 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na sporządzenie 59 operatów szacunkowych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn.Przebudowę z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne od km 0+000,00 do km 5+768,96”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2017 r. do godz. 10 15 w pok. 20.

            Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl.

                                                                                                                                                                Z up. Starosty

                                                                                  Zenon Kaczmarczyk

                       Naczelnik Wydziału Geodezji

Kartografii i Katastru