Zambrów, dn. 27 wrzesień 2017 r.

 GK.6833.5.2017

 I N F O R M A C J A

O OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 30 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi:

Obręb ewidencyjny Zbrzeźnica

175 (175/1,175/2), 177 (177/1,177/2), 178 (178/1,178/2), 179 (179/1,179/2), 180 (180/1,180/2), 181 (181/1,181/2), 182/1 (182/3,182/4), 183 (183/1, 183/2), 184/1 (184/3,183/4), 185 (185/1,185/2), 188 (188/1,188/2), 110 (110/1,110/2), 97 (97/1,97/2), 194 (194/1,194/2), 193 (193/1,193/2), 204 (204/1,204/2), 221 (221/1,221/2);

Obręb ewidencyjny Pstrągi - Gniewoty

218 (218/1,218/2), 223/2 (223/3,223/4), 223/1 (223/5,223/6), 225 (225/1,225/2), 95 (95/1,95/2), 96 (96/1,96/2), 101/2 (101/5,101/6), 143 (143/1,143/2), 144/1 (144/3,144/4) 144/2 (144/5,144/6), 145/4 (145/14,145/15), 101/1 (101/3,101/4), 375/2 (375/3,375/4), 102 (102/1,101/2), 145/11 (145/12,145/13), 108 (108/1,108/2,108/3), 146 (146/1,146/2), 109 (109/1,109/2), 227 (227/1, 227/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Pstrągi Gniewoty, Zbrzeźnica w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pod „Rozbudowę drogi gminnej nr 106076B Zbrzeźnica-Pstrągi Gniewoty wraz rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 106074B Pstrągi Gniewoty-Bacze Mokre gm. Zambrów” przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 5/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Inż. Roman Bisping

09-400 Płock, ul. Rembielińskiego 1/35

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę brutto 4 428,99 zł

                                                                                              Z up. Starosty

inż. Zdzisława Owczarek