Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

     Zambrów, dnia 22 wrzesień 2017 r.

GK.6833.5.2017

                  ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

             Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 22 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi:

  • Obręb ewidencyjny Duchny Wieluny, w jednostce ewidencyjnej Rutki,

61/2 (61/3, 61/4), 1/1 (1/3, 1/4), 1/2 (1/5, 1/6), 404 (404/1, 404/2), 2/1 (2/13, 2/14), 2/5 (2/15, 2/16), 2/9 (2/23, 2/24), 2/6 (2/17, 2/18), 2/10 (2/25, 2/26), 2/7 (2/19, 2/20), 2/11 (2/27, 2/28), 2/8 (2/21, 2/22), 2/12 (2/29, 2/30), 3/2 (3/4, 3/5), 3/3 (3/6, 3/7), 4/2 (4/3, 4/4), 50 (50/1, 50/2), 408 (408/1, 408/2), 37 (37/1, 37/2), 56 (56/1, 56/2), 38/1 (38/3, 38/4), 57 (57/1, 57/2), 39/1 (39/4, 39/5), 39/2 (39/6, 39/7), 39/3 (39/8, 39/9), 40/2 (40/3, 40/4), 58 (58/1, 58/2), 41/1 (41/3, 41/4), 41/2 (41/5, 41/6), 42 (42/1, 42/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2),

  • Obręb ewidencyjny Śliwowo Łopienite, w jednostce ewidencyjnej Rutki

21/5 (21/21, 21/22), 21/15 (21/23, 21/24), 21/2 (21/17, 21/18), 21/16 (21/25, 21/26), 21/7 (21/27, 21/28), 21/14 (21/19, 21/20), 21/8 (21/29, 21/30), 22/3 (22/9, 22/10), 22/4 (22/5, 22/6), 22/1 (22/7, 22/8), 22/2 (22/11, 22/12), 23/1 (23/3, 23/4), 23/2 (23/5, 23/6), 24/4 (24/9, 24/10), 24/6 (24/7, 24/8), ,

  • Obręb ewidencyjny Szlasy Łopienite, w jednostce ewidencyjnej Rutki,

29/7 (29/8, 29/9), 51/13 (51/14, 51/15),

(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję),

związanych z realizacją inwestycji drogowej pod „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare w lokalizacji 2+639 ÷ 6+489”, przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 4/2017 z dnia 12.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W operatach szacunkowych należy ustalić stan nieruchomości na dzień wydania decyzji i wartość rynkową nieruchomości wg tego stanu oraz cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 29 września 2017 r. do godz. 1000 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na sporządzenie 22 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych: Duchny Wieluny, Śliwowo Łopienite i Szlasy, związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare w lokalizacji 2+639 ÷ 6+489”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017 r. do godz. 10 15 w pok. 20.

            Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com
i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl.

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  inż. Zdzisław Owczarek