Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, dn. 20 wrzesień 2017 r.

GK.6833.4.2017

  I N F O R M A C J A

O OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 18 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 446/5, 417/13, (418/3, 447/1), 448/1, 419/3, (449/1, 420/3), 450/6, 451/1, 422/17, 422/19, 450/8, 422/21, (452/7, 452/9), (423/3, 425/3), 453/1, 424/5, 455/3, 426/7), położonych w obrębie ewidencyjnym Nagórki Jabłoń w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pod rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 106068B w miejscowości Nagórki Jabłoń przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 3/2017 z dnia 08.08.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn. 12.09.2017 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ASAP Wycena Nieruchomości Kamil Mścichowski,

ul. Poznańska 50A, 18-400 Łomża

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę brutto 2 890, 00 zł

                                                                                              Z up. Starosty

inż. Zdzisława Owczarek