Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

   Zambrów, dnia 18 wrzesień 2017 r.

GK.6833.4.2017                                                                                                                                                                                                                  

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

             Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 30 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi:

Obręb ewidencyjny Zbrzeźnica

175 (175/1,175/2), 177 (177/1,177/2), 178 (178/1,178/2), 179 (179/1,179/2), 180 (180/1,180/2), 181 (181/1,181/2), 182/1 (182/3,182/4), 183 (183/1, 183/2), 184/1 (184/3,183/4), 185 (185/1,185/2), 188 (188/1,188/2), 110 (110/1,110/2), 97 (97/1,97/2), 194 (194/1,194/2), 193 (193/1,193/2), 204 (204/1,204/2), 221 (221/1,221/2);

Obręb ewidencyjny Pstrągi - Gniewoty

218 (218/1,218/2), 223/2 (223/3,223/4), 223/1 (223/5,223/6), 225 (225/1,225/2), 95 (95/1,95/2), 96 (96/1,96/2), 101/2 (101/5,101/6), 143 (143/1,143/2), 144/1 (144/3,144/4) 144/2 (144/5,144/6), 145/4 (145/14,145/15), 101/1 (101/3,101/4), 375/2 (375/3,375/4), 102 (102/1,101/2), 145/11 (145/12,145/13), 108 (108/1,108/2,108/3), 146 (146/1,146/2), 109 (109/1,109/2), 227 (227/1, 227/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Pstrągi Gniewoty, Zbrzeźnica w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pod „Rozbudowę drogi gminnej nr 106076B Zbrzeźnica-Pstrągi Gniewoty wraz rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 106074B Pstrągi Gniewoty-Bacze Mokre gm. Zambrów” przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 5/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W operatach szacunkowych należy ustalić stan nieruchomości na dzień wydania decyzji  i wartość rynkową nieruchomości wg tego stanu oraz cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 25 września 2017 r. do godz. 1000 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na sporządzenie 30 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Pstrągi Gniewoty i Zbrzeźnica, gmina Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowę drogi gminnej nr 106076B Zbrzeźnica-Pstrągi Gniewoty wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 106074B Pstrągi Gniewoty-Bacze Mokre gm. Zambrów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2017 r. do godz. 10 15 w pok. 20.

 Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com
i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl.

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

                                                                                   Naczelnik Wydziału Geodezji

Kartografii i Katastru