Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

 Zambrów, dnia 13 wrzesień 2017 r.

GK.6833.4.2017

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 18 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 446/5, 417/13, (418/3, 447/1), 448/1, 419/3, (449/1, 420/3), 450/6, 451/1, 422/17, 422/19, 450/8, 422/21, (452/7, 452/9), (423/3, 425/3), 453/1, 424/5, 455/3, 426/7 (działki stanowiące własność jednego właściciela należy zawrzeć w jednym operacie szacunkowym), położonych w obrębie ewidencyjnym Nagórki Jabłoń w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pod rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 106068B w miejscowości Nagórki Jabłoń przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 3/2017 z dnia 08.08.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn. 12.09.2017 r.

W operatach szacunkowych należy ustalić stan nieruchomości na dzień wydania decyzji i wartość rynkową nieruchomości wg tego stanu oraz cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 20 września 2017 r. do godz. 1000 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na sporządzenie 18 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Nagórki Jabłoń, gmina Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 106068B w miejscowości Nagórki Jabłoń”.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2017 r. do godz. 10 15 w pok. 20.

 Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com
i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl.

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

                                                                                  Naczelnik Wydziału Geodezji

Kartografii i Katastru