Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Zambrów, dn. 08 czerwiec 2017 r.

 GK.6833.3.2017

I N F O R M A C J A

O OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 17 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr (117/1, 163/1), (119/1, 165/1), (166/1, 189/1, 189/2), (167/1, 168/1, 191/1, 191/2), (178/1, 155/1), 169/1, (170/1, 149/1, 173/3), (171/1, 220/1), 218/3, 162/1, (160/1, 161/1), 156/1, (153/1, 154/1, 177/1), (157/1, 158/1), (150/1, 151/1, 152/1, 174/1, 175/1), 176/1, 159/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Szeligi Leśnica w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pod rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 106014B w miejscowości Szeligi Leśnica przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 1/2017 z dnia 14.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn. 25.04.2017 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Daniel Brajczewski, Stary Skarżyn 26, 18-300 Zambrów,

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę brutto 3 700,00

                                                                                                                                                                                           Starosta                                                                                                 

Robert Maciej Rosiak