Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

 Zambrów, dn. 29 maj 2017 r.

 GK.6833.1.2017

                                    

I N F O R M A C J A

O OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

       Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 13 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 86/1, 45/3, 83/1, 43/1, 95/1, 85/1, 82/1, 139/1, 94/1, 93/1, 39/1, 37/1, 35/1, 34/1, 33/1, 28/1 położonych                       w obrębie ewidencyjnym Śledzie w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych                     z realizacją inwestycji drogowej pod rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 106066B w miejscowości Śledzie, gm. Zambrów w lokalizacji km 0+000 – 0-545,05 przejętych                   z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego             Nr 2/2017 z dnia 06.04.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn.08.05.2017 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

ASAP Wycena Nieruchomości Kamil Mścichowski

ul. Poznańska 50 A 18-400 Łomża,

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę brutto 2 249,00 zł

Z up. Starosty

                                                                                  mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

                                                                                  Naczelnik Wydziału Geodezji

Kartografii i Katastru