Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

                                                                                                                                    Zambrów, dnia 30 maja 2017 r.

GK.6833.3.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

 

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 17 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr (117/1, 163/1), (119/1, 165/1), (166/1, 189/1, 189/2), (167/1, 168/1, 191/1, 191/2), (178/1, 155/1), 169/1, (170/1, 149/1, 173/3), (171/1, 220/1), 218/3, 162/1, (160/1, 161/1), 156/1, (153/1, 154/1, 177/1), (157/1, 158/1), (150/1, 151/1, 152/1, 174/1, 175/1), 176/1, 159/1 (działki stanowiące własność jednego właściciela należy zawrzeć w jednym operacie szacunkowym), położonych w obrębie ewidencyjnym Śledzie w jednostce ewidencyjnej gm. Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pod rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 106014B w miejscowości Szeligi Leśnica przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 1/2017 z dnia 14.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna dn. 25.04.2017 r.

W operatach szacunkowych należy ustalić stan nieruchomości na dzień wydania decyzji                     i wartość rynkową nieruchomości wg tego stanu oraz cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 1000 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na sporządzenie 17 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych                       w obrębie ewidencyjnym Szeligi Leśnica, gmina Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 106014B w miejscowości Szeligi Leśnica”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 10 15 w pok. 21.

            Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com
i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

 

 

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

                                                                                  Naczelnik Wydziału Geodezji

                                                                                  Kartografii i Katastru