OR.272.6.2017

Powiat Zambrowski informuje, że w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie (OR.272.6.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.) wybrano ofertę firmy:

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH W. I M. Dąbkowski s.c.
18-300 Zambrów, ul. Mazowiecka 19A

Cena oferty brutto: 26 914,58 zł,

w tym Zadanie 1: 16 810,13 zł i Zadanie 2: 10 104,45 zł.

 

Starosta
Robert Maciej Rosiak