Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.272.6.2017

Powiat Zambrowski zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 w Zambrowie.

Zakres robót obejmuje remont pomieszczeń na parterze budynku (nr 20, 21, ,22, 26) oraz na I piętrze (124), w tym:

 1. Wyniesienie z pomieszczeń i ponowne wniesienie z ustawieniem na poprzednim miejscu mebli o dużych gabarytach;
 2. Zerwanie wykładziny dywanowej;
 3. Zabezpieczenie podłóg folią;
 4. Uzupełninie rys na ścianach i sufitach masą szpachlową akrylową;
 5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów;
 6. Ułożenie posadzek z paneli podłogowych na piance wyciszającej (panele AC5);
 7. Wymiana lamp oświetleniowych (w jednym pomieszczeniu);
 8. Montaż listew łączących panele z terakotą;
 9. Zakres robót nie obejmuje demontażu istniejących parkietów drewnianych. Klepki ruszające się należy przytwierdzić na stałe do podłoża;
 10. Remont stolarki okiennej, malowanie grzejników i rur;
 11. Wyposażenie pokoi w elementy zabezpieczające panele przed porysowaniem (maty ochronne pod fotele biurowe – 15 szt.).

Przedmiar robót w załączeniu.

Zadanie 2. Remont 2 szt. klatek schodowych (powyżej lamperii) w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie

Zakres robót obejmuje remont dwóch klatek schodowych, w tym:

 1. Ustawienie rusztowań wewnętrznych;
 2. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej;
 3. Usunięcie gruzu;
 4. Zabezpieczenie podłóg folią;
 5. Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome;
 6. Uzupełninie tynków wewnętrznych;
 7. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku;
 8. Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych – malowanie dwukrotne podłoży gipsowych z gruntowaniem;
 9. Remont stolarki okiennej, malowanie grzejników i rur.

Przedmiar robót w załączeniu.

2. Termin realizacji zamówienia: do 28 kwietnia 2017 r.

3. Warunki płatności: przelew 21 dni od otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru.

4. Okres gwarancji: 3 lata.

5. Warunki dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.

7. Wymagane załączniki:

 1. Oferta zgodnie z załączonym wzorem;
 2. Kosztorysy ofertowe, oddzielnie dla każdego zadania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na druku zgodnym z załączonym wzorem.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji i klatek schodowych w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, w terminie do 22 lutego 2017 r. do godz. 10.00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ireneusz Ślesiński – Sekretarz Powiatu, tel. 86 271 24 18 wew. 23.

Starosta
Robert Maciej Rosiak

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ogłoszenie.docx)Ogłoszenie.docx 15 kB
Download this file (Remont - załączniki.zip)Remont - załączniki.zip 2901 kB