Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

GK.272.1.2016

Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na: „na wykonanie prac geodezyjnych:

złożonych zostało 7 ofert, które uzyskały następującą punktację:

  1. Oferta 1 - OPEGIKA Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 11 cenę brutto 228 780,00 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 61,61.
  2. Oferta 2 - Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1, cenę brutto 188 313,00 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 72,70.
  3. Oferta 3 – Geokart-International Sp z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44, cena brutto 189 420,00 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 72,33.
  4. Oferta 4 – ABM Group sp z o. o. , 00-090 Warszawa, ul. Solidarności 75 lok. 9, cena brutto 194 340,00 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 70,76.
  5. Oferta 5 – Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 2, cena brutto 184 380,00 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 74,04.
  6. Oferta 6 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140, cenę brutto 286 590,00 zł okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 51,20.
  7. Oferta 7 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geokart Łomżyński s.c.,M. Brzostowski, J. Nowacki, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 121, cena brutto 131 190,91 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 100,00.

Wybrana została oferta 7 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geokart Łomżyński s.c., M. Brzostowski, J. Nowacki, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 121, cena brutto 131 190,91 zł, okres gwarancji 5 lat, ilość pkt 100,00 z uwagi, że uzyskała najwięcej punktów.

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu ocenie podlegało 7 złożonych ofert. Kryterium oceny ofert była cena – 90% i okres gwarancji -10%. Wybrana oferta uzyskały najwyższą ilość punktów – 100.00 w związku z czym jest ofertą najkorzystniejszą. Oferenci spełnili wymagania udziału w postępowaniu, złożyli wymagane dokumenty, wybrano ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Zamawiający zamieści niniejszą informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak