Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.272.13.2015

Zarząd Powiatu Zambrowskiego uprzejmie informuje, że zamierza dokonać zamówienia publicznego na wykonanie opracowania informatora o działalności Powiatu Zambrowskiego w 2015 r.

 1. Informator winien zwierać:
  1. Ogólne informacje na temat działalności organów powiatu w 2015 r.;
  2. Informacje o realizacji poszczególnych zadań powiatu, w tym:
   1. edukacji publicznej;
   2. promocji i ochrony zdrowia;
   3. pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, rodziny i systemu pieczy zastępczej;
   4. kultury oraz ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki;
   5. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
   6. inne zadania realizowane przez powiat;
  3. Inwestycje powiatowe;
  4. Zdjęcia.
  5. Plany na 2016 r.
 2. Wykonawca opracuje informator na podstawie dokumentów Starostwa Powiatowego w Zambrowie i jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych.
 3. Informator będzie zawierał 24 strony, rozmiar czcionki 11.
 4. Treści zamieszczane w informatorze będą uzgadniane z Zamawiającym.
 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informator w postaci papierowej (1 egz.) i elektronicznej (format DOC oraz PDF) wraz z przeniesieniem praw autorskich do informatora.
 6. Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy.
 7. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na opracowanie informatora o działalności Powiatu Zambrowskiego w 2015 r.”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, pokój nr 125, ul. Fabryczna 3, w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.