Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Nr sprawy: KD.272.3.2015

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam do złożenia oferty na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie i dostawa ok 5 700 szt. tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych
 2. Termin realizacji zamówienia: 2016r.
 3. Warunki płatności: 14 dni po dostarczeniu partii tablic i otrzymaniu faktury
 4. Okres gwarancji: nie dotyczy
 5. Warunki dodatkowe:
  1. Wymagane jest załączenie do składanej oferty kopii ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez właściwego Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 75 aa i art.75 ac ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  2. Zamawiający wymaga dostarczenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 119 określonych ilości i rodzaju tablic rejestracyjnych w terminie 5 dni licząc od daty złożenia zamówienia i zgodnie z zamówieniem. Tablice powinny być umieszczone w foliowych koszulkach i zapakowane w paczkach.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulacji ilości zamawianych w ciągu roku tablic poszczególnych rodzajów wg bieżących potrzeb.
  4. Zamawiający wymaga odbieranie na własny koszt Przedsiębiorcy z siedziby Starostwa Powiatowego w Zambrowie tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Kryteria oceny ofert: cena.
 7. Rodzaje i przewidywane ilości tablic rejestracyjnych objęte zamówieniem rocznym:
  1. zwyczajne samochodowe - około 5 000 szt.
  2. zwyczajna motocyklowa - około   500 szt.
  3. zwyczajna motorowerowa - około 100 szt.
  4. wtórniki, indywidualne, zabytkowe około 100 szt.

   Ww. przewidywane ilości tablic rejestracyjnych są ilościami planowanymi, które mogą ulec zmianie – zgodnie z potrzebami zamawiającego.
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na tablice rejestracyjne. Nie otwierać przed 29.12.2015r. do godz.1030”, na druku zgodnym z załączonym wzorem.
  Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 125
  Termin otwarcia ofert: 29.12.2015r. godz. 1030
  Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jan Chodzicki nr tel. 86 271 24 18 wew. 43

Starosta Zambrowski
Rober Maciej Rosiak

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (przetarg tablice.docx)przetarg tablice.docx 18 kB